Header Relatie-/Gezinstherapie Arnhem

Hoe is mijn werkwijze

Ik heb veel ervaring opgedaan met echtparen en gezinnen. Ik heb daarin gemerkt dat er niet voor iedereen een standaard methode werkt om hen te helpen. Ieder mens, iedere relatie en ieder gezin is uniek.

Ik heb veel ervaring opgedaan met echtparen en gezinnen. Ik heb daarin gemerkt dat er niet voor iedereen een standaard methode werkt om hen te helpen. Ieder mens, iedere relatie en ieder gezin is uniek.

Ik wil u leren kennen; een mens is meer dan een probleem. Daarom wil ik in overleg met de cliënten ook maatwerk leveren. Hierin maak ik gebruik van de positieve krachten en mogelijkheden van elkaar, tenslotte zal ik u maar van korte tijd behulpzaam zijn. Ik gebruik methoden en technieken uit verschillende hulpverleningsstromingen om adequaat een aanbod aan u te doen. Ik volg enerzijds uw proces, maar zal niet altijd passief afwachten tot ‘het kwartje valt’. Dat kost u alleen maar extra tijd, pijn en verdriet.

Ik zal eerst een twee tot drie gesprekken hebben om samen met u te onderzoeken wat er zoal speelt en hoe iedereen tegen de situatie aankijkt. Indien nodig, vraag ik aan u eerdere verslaglegging of onderzoek betreffende de situatie of het probleem. De besproken informatie zet ik zo kort en bondig mogelijk op papier, gecombineerd met een behandelvoorstel. Dit bespreken we samen en indien akkoord, stellen we een hulpverleningscontract op waarin we samen doelen zullen formuleren voor u én hoe we deze samen proberen te bereiken. Ik schrijf expliciet samen, omdat ik het hulpverleningsproces zie als iets waarbij we ons allen verbinden met elkaar om de doelen te bereiken. Gedurende de hulpverlening zullen we de vorderingen ten aanzien van de doelen goed in het oog houden en deze evalueren.

Echtparencursus: Houd me vast

Voor echtparen die een korte cursus willen volgen, waarbij er veel respect is voor ieders privacy, is er de mogelijkheid om mbv een boek een relatie cursus te volgen. Dit is geen therapeutische groep, maar een training, om weer met elkaar in contact te komen en te verbinden. Dit is een heel mooie, prettige manier van werken. De cursus zal bestaan uit een 7 tal bijeenkomsten met een vast aantal echtparen. Meer informatie is hierover te vinden op: www.emotionallyfocusedtherapy.nl.

Privacy

Ik houd rekening met uw privacy. Het dossier blijft volgens wettelijke normen bewaard en kunt u dit inzien volgens dezelfde wettelijke voorwaarden. 
Daarnaast heb ik therapeut een geheimhoudingsplicht, volgens de voorwaarden van de NVRG. Zonder uw toestemming zal ik met niemand contact opnemen over u, of overleg plegen.

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling

Wanneer er onverhoopt klachten zijn over de behandeling, kunt u deze natuurlijk met mij bespreken, waarna we deze proberen op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging NVRG. Hiervoor en ook voor overige informatie verwijs ik naar de site: www.nvrg.nl.

Relatie- Gezinstherapie Arnhem kan u helpen met
  • Relatietherapie
  • Gezinstherapie
  • Individuele therapie


Praktijkadres

Binnenvaart 25
6846 LB ARNHEM

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 06 - 34 52 81 44

Copyright © 2021 | Website by Dai Dai Design | Privacystatement